Tietosuoja-

seloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: AXAplan Oy
Y-tunnus: 3020049-2
Osoite: Tähtikuja 4
Postinumero: 21600
Postitoimipaikka: PARAINEN
Puhelinnumero: 040 665 2244
Sähköpostiosoite: tietosuoja@axaplan.fi

Tietosuojavastaava
Yritys: AXAplan Oy
Nimi: Bo Andér
Osoite: Tähtikuja 4
Postinumero: 21600
Postitoimipaikka: PARAINEN
Puhelinnumero: 040 665 2244
Sähköpostiosoite: tietosuoja@axaplan.fi

Rekisterin nimi
AXAplan Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen tai toimeksiannon täytäntöön panemiseksi.
Asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Rekisterin käyttötarkoitus on markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.
Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot kuten yrityksen/henkilön nimi, y-tunnus/henkilönumero, osoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot verotiedot, viranomaisilmoituksia varten, käyttäjätunnus ja salasana, asiakastyyppi, Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot, osallistuminen rekisterinpitäjän järjestämiin arvontoihin. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti ja kohdennettu digitaalinen mainonta).

Tietojen säilytysaika
Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella. Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on rajattu a) rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöille, jotka tietoja työssään tarvitsevat b) maksunvälittäjälle, joka vastaanottaa sinulta maksun, c) kuljetusyritykselle, joka kuljettaa tilauksen sinulle d) tilitoimistolle, joka hoitaa kirjanpitomme e) Suomen viranomaisille viranomaistoimien niin edellyttäessä

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus 77 artiklan perusteella valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Huomioithan, että on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.